Screw Feed Design

บริการออกแบบ Screw feed , Screw conveyor ทุกรูปแบบ ออกแบบและผลิต ด้วยเทคโนโลยี ขี้นสูง จากฝรั่งเศส (CAD/CAM)

Machine Design

ออกแบบและผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมงาน มากประสบการณ์ ออกแบบ 3D และวิเคราะห์ระบบ

Deverlopment Process

รับปรึกษา ออกแบบ ผลิตชิ้นส่วน กระบวนการ ปรับปรุงเครื่องจักรเก่า เพื่อลดต้นทุนในการนำเข้าเครื่องจักร

Why 3D Precision

ทำไมต้องเป็น สามดี พรีซิชั่น ???

เพราะเราคือทีมงานมากประสบการณ์ในการออกแบบและผลิต เครื่องจักร ชิ้นส่วนทดแทนเครื่องจักร Change part เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน กระบวนการผลิต เรามีประสบการณ์ในเครื่องบรรจุอัตโนมัติ สายพาน ระบบควบคุมอัตโนมัติ ประเภทต่างๆ มากว่า 10 ปี สามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ Screw feed เราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในเมืองไทยที่ใช้โปรแกรมออกแบบ Screw feed โดยเฉพาะ


สามดี มีอะไรดีกว่าออกแบบเครื่องจักร ???

การออกแบบใครๆก็ทำได้ แต่การออกแบบเครื่องจักรให้ตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าให้ได้มากกว่าที่ต้องการ คืองานของเรา องค์ความรู้ วิศวกรรมการออกแบบ วิศวกรรมการจัดการ เทคนิคการตรวจสอบ ประสบการณ์ในการผลิต คือ Knowhow ที่ต้องมาจากประสบการณ์และ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามดีออกแบบ 3D วิเคราะห์ จำลองรูปแบบ การทำงานก่อนการผลิต ด้วยโปรแกรมออกแบบเครื่องจักรขั้นสูงจากประเทศฝรั่งเศส ทำให้ผลงานทุกชิ้นที่สรรสร้างขี้นมาจะทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ

Special Design

Soap Compressive Die

บริการออกแบบ แม่พิมพ์สบู่รูปแบบ ตามที่ผู้ผลิตต้องการ ราคาถูก

ผลงานมีความแม่นยำสูง

ผลิดด้วยเครื่อง CNC ที่ได้มาตรฐาน

ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน

Special Design
บริการออกแบบ ผลิต implement ชิ้นส่วนต้นแบบ สำหรับงานออกแบบ เครื่องจักร ห้องทดสอบ งานวิจัย